Notodden kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Fysio- og ergoterapitjenesten
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
06.06.2021
Avdeling:
Rådmannens stab
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Heddal barneskole
Arbeidssted:
Heddal barneskole
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Helsestasjonen
Arbeidssted:
Notodden/Hjartdal
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Tjenesten for funksjonshemmede
Arbeidssted:
Lienveien
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Rådmannens stab
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Høgås skole
Arbeidssted:
Høgås skole
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Tjenesten for funksjonshemmede
Arbeidssted:
Solhaug
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Rådmannens stab
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Tjenesten for funksjonshemmede
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Høgås skole
Arbeidssted:
Høgås skole
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Notodden brann- og feiervesen
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
18.05.2021
Avdeling:
Kongsbergregionen IKT
Arbeidssted:
Kongsberg/Notodden
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Haugmotun omsorgssenter
Arbeidssted:
Haugmotun
Søknadsfrist:
18.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Teletunet, Sone 1 og sone 2
Søknadsfrist:
01.06.2021
Avdeling:
Felles - Helse og omsorg (HO)
Arbeidssted:
Virksomheter i seksjonen
Søknadsfrist:
31.05.2021
Avdeling:
Virksomhet for barnehager
Arbeidssted:
Kommunale barnehager i Notodden
Søknadsfrist:
31.05.2021
Avdeling:
Virksomhet for barnehager
Arbeidssted:
Kommunale barnehager i Notodden
Søknadsfrist:
31.05.2021

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.