Notodden kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Arbeidssted:
Notodden og Hjartdal PPT
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Notodden brann- og feiervesen
Arbeidssted:
Notodden
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Sone 2
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Hjemmebaserte tjenester
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Hjemmebaserte tjenester
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Haugmotun omsorgssenter
Arbeidssted:
Haugmotun
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Teletunet
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Hjemmebaserte tjenester
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Sone 2
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Notodden brann- og feiervesen
Arbeidssted:
Notodden brann- og feiervesen
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse og rus
Arbeidssted:
Teletunet, Sone 1 og sone 2
Søknadsfrist:
04.05.2021
Avdeling:
Felles - Helse og omsorg (HO)
Arbeidssted:
Virksomheter i seksjonen
Søknadsfrist:
31.05.2021
Avdeling:
Virksomhet for barnehager
Arbeidssted:
Kommunale barnehager i Notodden
Søknadsfrist:
31.05.2021
Avdeling:
Virksomhet for barnehager
Arbeidssted:
Kommunale barnehager i Notodden
Søknadsfrist:
31.05.2021

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.