Notodden kommune

Tjenesten for funksjonshemmede

Helsefagarbeidere

Er du Helsefagarbeider som ønsker en spennende jobb? Da vil vi jobbe sammen med deg i Solhaugveien 2.

 

Kort om stillingen

Vi søker helsefagarbeidere i 100% fast stilling.

Stillingen innebærer turnusarbeid med langvakter hver 4. helg. 

 

Om boligen

Solhaugveien 2 er en tilrettelagt bolig for mennesker med utviklingshemming med ulike bistandsbehov. Det er tolv beboere, der seks beboere har 1:1 bemanning, og 6-delt bemanning 1:2.

Beboerne har en aktiv hverdag. Fire jobber på IDEA vekst, fem har tilbud på dagsenter «Bekkhus». tre er tilknyttet en ved-gruppe fire dager i uken. Hver mandag har fem av våre beboere tilbud om bassengtrening med fysioterapeut. På ettermiddagene eller i uka er det ulike aktiviteter som; fotball, sangundervisning, band og øving med «kulturgruppa» som setter opp forestilling hvert år.

 

Arbeidsoppgaver

 • Yte direkte faglig forsvarlig bistand og helsehjelp til tjenestemottakere etter gjeldende lovverk
 • Delegert ansvar som primærkontakt hvor de i team har ansvar for å oppdatere og utarbeide planer, koordinere og følge opp vedtak og tiltak
 • Legge til rette for brukermedvirkning og kvalitetssikre at gode tjenester blir gitt
 • Du er i team hvor det skal være et nært samarbeid med beboere, pårørende og verge, samt jobbe i et tverrfaglige miljø med samarbeidspartnere som lege og spesialisthelsetjenester mfl.
 • Målrettet miljøarbeid, herunder veiledning, motivering, opplæring, tilrettelegging og utforming av tiltak koordinert av tjenesteansvarlig.
 • Primærkontakt for en eller flere beboere
 • Yte praktisk bistand og opplæring i tråd med gjeldende lover, vedtak og rutiner
 • Tilrettelegge for et variert og godt aktivitetstilbud for beboerne
 • Veiledning og kompetansehevende arbeid

 

 Kvalifikasjoner

 • Vi søker en med offentlig godkjenning som Helsefagarbeider
 • Kunnskap og erfaring i forhold til målgruppen
 • Gode IKT ferdigheter
 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest er påkrevd

 

Personlige egenskaper

Vi søker en fagperson som er strukturert, effektiv og motivert, med evne til å løse faglige utfordringer i kombinasjon med god omsorgsevne. Vi er rollemodeller for beboerne, og du må derfor være reflektert over egen atferd. Videre må du kjenne deg igjen i følgende;

 • Du har relasjonskompetanse
 • Du må kunne håndtere krevende situasjoner
 • Du må ha gode samarbeidsevner og god omstillingsevne
 • Du arbeider målrettet og er resultatorientert
 • Du følger kvalitetskrav som angitt i Notodden kommune, men kan også ta selvstendige avgjørelser innenfor handlingsrommet
 • Du må være en god og motiverende lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Være kompetent og trygg i forhold til arbeid med mennesker med varierende hjelpebehov

 

Vi tilbyr

Å jobbe i Notodden kommune åpner for nye muligheter. Vi er først og fremst ivrige og dyktige folk som bygger gode relasjoner til hverandre, og våre beboere. Som en del av vårt team vil du få nødvendig kursing og opplæring, og mulighet for delta i et miljøterapeutnettverk, som vi skal bygge opp. Vi kan også tilby en dynamisk og spennende arbeidshverdag med gode muligheter for å komme seg opp og fram i faget.

 • Ansvar og mulighet til å bruke faget og kompetansen din
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Gode forsikringsordninger
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende regulativ

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen

Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.

Del på:

Referansenr:

2021/3445

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Solhaugveien

Kontaktpersoner:

Gry Nina Ekeberg

mob: +47 95498645

Adresse:

Tinnegrendveien 5 3683 Notodden